1. KAJ JE POLITIKA ZASEBNOSTI IN NA KOGA SE NANAŠA

Politika zasebnosti v družbi DigiFot d.o.o. ureja področje varovanja osebnih podatkov v družbi DigiFot d.o.o., strank, uporabnikov spletne strani www.digifot.com ter vseh posameznikov, ki na kakršen koli način družbi DigiFot d.o.o. posreduje svoje osebne podatke. Politika zasebnosti velja ob vsakokratnem obisku spletne strani www.digifot.com, za celotno spletno stran, vse njene sestavne dele in podstrani, vključno s podstranjo www.digifotpro.si.

 

Družba DigiFot d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe te politike zasebnosti skladno z veljavno zakonodajo v RS in na ravni EVROPSKE UNIJE, brez predhodnega obvestila oz. opozorila.

 

Upravljavec spletne strani www.digifot.com ter upravljavec osebnih podatkov je družba DigiFot d.o.o., Industrijska ulica 2, 9220 LENDAVA (v nadaljevanju: upravljavec / ponudnik), ki določa namen, obseg in sredstva obdelave osebnih podatkov. Upravljavec spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani ter strank, zato bo storil vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami. Zbrane podatke bo DigiFot d.o.o. uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja.

2. OSNOVNI POJMI

Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (ime in priimek, IP naslov, podatki naprave, lokacija, datum in čas brskanja, biometrični podatki ipd..

 

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

3. KATERE VRSTE PODATKOV ZBIRAMO, OBDELUJEMO

Upravljavec zbira, hrani, obdeluje osebne podatke z namenom zagotavljanja storitev, dejavnosti in prodaje svojih izdelkov oz. storitev. V kolikor obdelujete, hranite še kakšne druge osebne podatke – jih vnesite pod novo točko in vpišite katere ter za kakšen namen (tukaj so izjema osebni podatki vaših zaposlenih kateri se obdelujejo na podlagi zakona (razen osebne telefonske številke in e-naslova), zato jih nismo vpisali).

 

a) Z družbo DigiFot d.o.o. je mogoče stopiti v stik direktno na sedežu družbe (oseben obisk), preko elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov. V primeru, da se odločite za posredovanje informacij osebno, preko elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov, bomo te informacije uporabili le za izpolnitev vaše zahteve.

 

Na podlagi posredovanega e-sporočila / navadne pošte oz. pri telefonski komunikaciji obdelujemo tudi: datum, uro in vsebino poštne ali e-mail komunikacije, datum, uro in trajanje telefonskih klicev (arhiv komunikacije) ter morebitne druge podatke, ki jih stranka sama prostovoljno posreduje družbi.
Osebne podatke strank / uporabnikov spletne strani podatke potrebujemo, da lahko odgovorimo na povpraševanje oziroma vprašanje, ki se nanaša naše storitve oz. prodajni program upravljavca. Podatke, ki nam jih posameznik posreduje, obdelujemo le, če je to nujno za naše poslovanje.

 

b) Za namen storitve izdelave fotografij, fotoknjige, koledarjev, voščilnic in ostalih produktov iz ponudbe DigiFot d.o.o. obdeluje sledeče podatke:

 

 • Ime in priimek
 • Naslov,
 • e-naslov,
 • Telefonska številka

 

Vsi zgoraj navedeni podatki služijo tudi za izdajo računa, vodenje računovodske dokumentacije ter za morebitno dostavo po pošti. Tukaj vpišite, če osebni podatki služijo še za kakšen drugi namen.

 

c) Obdelava osebnih podatkov za namen reklamacije poteka na podlagi reklamacijskega zahtevka, kateri vsebuje naslednje podatke:

 

 • Ime in priimek naročnika
 • Kopijo izstavljenega računa
 • Opis reklamacije
 • Predlog reševanja reklamacijskega zahtevka (vračilo kupnine ali ponovitev naročila)

 

d) Upravljavec obdeluje tudi osebne podatke pri nagradnih igrah, kjer udeleženci prostovoljno sodelujejo ter posredujejo osebne podatke v posamezno organizirani nagradni igri, kot sledi:

 

 • Ime in priimek
 • Naslov (kraj stalnega prebivališča)
 • e-naslov
 • kontaktna številka
 • davčna številka in rojstni datum / EMŠO – zgolj v primeru, da je posameznik izžreban in nagrajen, podatki pa se potrebujejo zgolj za obračunih davčnih obveznosti in obveščanje Finančne
 • Uprave RS o izplačanih nagradah (v primeru, da je posameznik izžreban mu ponudnik oz. organizator nagradne igre posreduje dodatno soglasje v podpis)

 

Vsi osebni podatki iz točke d) razen DŠ in rojstni datum / EMŠO, se obdelujejo in shranjujejo izključno za namen sodelovanja v nagradni igri, namene podelitve nagrade, javno obveščanje o izžrebancih nagradne igre z objavo njihovih osebnih podatkov (imena in priimka ter naslova (kraja stalnega prebivališča)) na spletni strani www.digifot.com in na Facebook DigiFot, obračunih davčnih obveznosti in obveščanju Finančne Uprave RS o izplačanih nagradah. Osebne podatke upravljavec v tem primeru obdeluje, dokler je to potrebno za namene podelitve nagrade in obračun davčnih obveznosti. Ko bodo navedeni nameni izpolnjeni, bodo vsi osebni podatki trajno izbrisani.

 

e) Kadar uporabnik obišče www.digifot.com oz. njene podstrani, uporabnikova naprava in brskalnik samodejno razkrijeta določene informacije (kot so vrsta naprave, operacijski sistem, vrsta brskalnika, nastavitve brskalnika, IP-naslov, nastavitve jezika, datum in ura povezovanja s spletnim mestom ter druge tehnične informacije o komuniciranju, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu), od katerih nekatere pomenijo osebne podatke. Na podlagi teh podatkov pa se ne da razkriti imena in priimka posameznika oz. podatkov, ki bi ga določno / določljivo identificirale.

4. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec bo zbrane podatke o uporabnikih / strankah uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob naročilu blaga oz. sklenitvi kupoprodajne pogodbe ter izvedbo kupoprodajne pogodbe;
 • za posredovanje želenih informacij ter odgovorov na vprašanja, poizvedbe
 • vodenje evidence strank;
 • vodenje evidence udeležencev v nagradnih igrah
 • za dostavo naročenega blaga iz prodajnega programa DigiFot;
 • za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih organizira upravljavec;
 • za namene podelitve nagrade, javno obveščanje o izžrebancih nagradne igre z objavo njihovih osebnih podatkov (imena in priimka ter naslova (kraja stalnega prebivališča)) na spletni strani www.digifot.com in na Facebook DigiFot, obračunih davčnih obveznosti in obveščanju Finančne Uprave RS o izplačanih nagradah;
 • za namene postopka reklamacije in garancije;

 

S posameznim namenom obdelave osebnih podatkov, je vsak posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, jasno in neposredno seznanjen pred zbiranjem, obdelavo osebnih podatkov.

5. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

 • Upravljavec obdeluje osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR na sledečih pravnih podlagah:
 • na podlagi zakona – le – te osebne podatke upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon;
 • na podlagi pogodbenega razmerja – le-te osebne podatke upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med stranko in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani upravljavec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora;
 • na podlagi osebne privolitve uporabnika / stranke – le-te osebne podatke ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru organiziranja nagradne igre, upravljavec izbriše osebne podatke udeležencev, ko so izpolnjeni vsi nameni znotraj posamezne nagradne igre (glej 3. c) te politike zasebnosti))
 • na podlagi zakonitih interesov družbe DigiFot d.o.o. (za namene izvršb, sodne in izvensodne izterjave);
  v primerih, ko je potrebno zaščititi življenjske interese stranke ali drugih posameznikov.

6. POSREDOVANJE

Upravljavec svojim zunanjim poslovnim partnerjem strogo omeji načine uporabe in razkritja podatkov, ki jim jih posreduje.

 • Upravljavec se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen
 • če, bi od upravljavca to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi;
 • v primeru dostave paketa, kjer bo pogodbenem partnerju prevozniku POŠTA SLOVENIJE hkrati s paketom predložil nujne podatke za dostavo blaga (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka, e-mail za potrditev prispelega paketa in naslov za dostavo) in jih bo prevoznik uporabil zgolj za namen dostave;
 • vnesite druge primere, v kolikor obstaja še kakšen prenos podatkov

Upravljavec podatkov ne obdeluje v namene profiliranja.

7. PRAVICE UPORABNIKOV / STRANK

Posamezniki lahko od upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

 

Pravica do seznanitve, na podlagi katere imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste zadevnih osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 

Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 

Pravica do izbrisa, kadar velja eden od naslednjih razlogov: osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

 

Pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih DigiFot d.o.o., dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

 

Pravica do ugovora: Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

 

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: V kolikor o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo posredujete na naslov sedeža družbe DigiFot d.o.o. ali preko elektronske pošte na naslov info@digifot.com. O vaši zahtevi bo upravljavec odločil v roku enega meseca po prejemu vaše zahteve. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko upravljavec rok podaljša za največ dva dodatna meseca, o čemer vas bo upravljavec obvestil.

 

8. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na posameznika.