Preklic naročila

 

Pravica do preklica naročila fotografij ter tiskovin je izključena, saj se foto knjiga “Moje rojstvo”  in ostali artikli iz foto ponudbe izdelajo po navodilih naročnika in so prirejeni njegovim osebnim potrebam.

 

Naročeni artikli oziroma druge tiskovine iz ponudbe programa DigiFot lahko zavrnete v primeru slabe tehnične izvedbe in sicer najpozneje v roku 15 dni od prejema.

 

Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. Skrite napake je potrebno uveljavljati nemudoma po odkritju oziroma najkasneje v zakonskem roku šestih mesecev. V primeru upravičene reklamacije ima podjetje DigiFot d.o.o.. najprej pravico do nadomestne dobave reklamiranega artikla-

 

Kadar nadomestna dobava ni mogoča ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti vso blago, stroške pošiljke pa prevzame podjetje DigiFot d.o.o.. Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.